27 Μαρ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (21/03/2017)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ για την υπ’αριθμ. 6300013186 σύμβαση του έργου «Διακίνηση  ποσοτήτων λιγνίτη και υγρής τέφρας εντός του σταθμού ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ποσοτήτων διαβρεγμένης ιπτάμενης τέφρας από το σύστημα διακίνησης τέφρας σε χώρο απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» και βγήκε πρώτη στη σειρά μειοδοσίας.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2017.