30 Μαΐ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (30/05/2018)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2018.321/ΛΚΔΜ σύμβαση «Συντηρήσεις – επισκευές – βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2018.