18 Οκτ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (18/10/2017)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2017.014/ΛΚΔΜ σύμβαση «Διακίνηση 3,7 Χ 10^6 Μ3 στ. υπερκείμενων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2017.